ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Αρχείο ανά Συντάκτη: Νίκος Ζαχαράτος